FITCOACH NEBO TRENÉR?

Blog

silueta1.

FITCOACH NEBO TRENÉR?

Proč se stránky jmenují zrovna FitCoach.eu a co to znamená:

Je to poměrně jednoduché. Určitě jste si již všimli, že název FitCoach se skládá ze dvou slov – Fit a Coach.

První část, obsahující slovo Fit, vyjadřuje pozitivní tělesný i duševní stav. Být fit tedy znamená být tělesně i duševně svěží. Od začátku, kdy se k nám tento pojem dostal z angličtiny, je spojován s pohybem. Postupně se jeho význam rozšířil i do jiných oblastí.

imagesDruhá část – Coach [Kauč], pak zosobňuje člověka, který se stává jakýmsi mentorem svého svěřence. Nejedná se o trenéra v pravém slova smyslu. Termín pochází z anglického slovesa coach – trénovat, vést. Koučování je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti.

V rámci cvičení pilates (body and mind formy), masáží, osobních tréninků a zdravého cvičení, je pak podstatnou složkou právě osobní přístup ke klientovi, kde je na prvním místě především snaha o zlepšení jeho fyzického stavu. Bližší kontakt s klientem umožní lepší poznání problémů, které jeho tělo může mít. Díky tomuto nastavení se dá efektivně zacílit další spolupráce.

Kombinace těchto dvou slov pak ve výsledku vyjadřujeFollow the Leader trénera, který se zaměřuje na celkové zlepšení jak tělesného, tak i duševního stavu klienta. Forma, jakou ke zlepšení stavu dochází, by měla co nejlépe vyhovovat klientovi. FitCoach by měl získat klientovu plnou důvěru nejen svými znalostmi, ale i profesionálním přístupem. V neposlední řadě hraje roli také prostředí.

Fitcoach v prvé řadě provádí diagnostiku klienta, nebo si jinými způsoby zhodnotí stav jeho pohybového aparátu. Z výsledků této analýzy a přání klienta, mu pak pomůže najít to nejlepší řešení. Provede ho postupně cvičením a konzultacemi tak, že dokonale pozná své tělo, naučí se ho ovládat a znát jeho potřeby. Naučí se, jak tělu a tedy i sobě pomoci, jak předcházet bolestem a nebo se jich nadobro a co nejefektivněji zbavit. Oproti běžnému trenérovi je tedy portfolio nabízených služeb širší.

Byla bych ráda, kdyby nedocházelo k záměně s webem fitcoach na doméně CZ, který prodává video tréninky bez jakéhokoliv kontaktu s klientem. Jedná se tedy o zcela jiný typ služeb, které si jistě svou klientelu najdou, je u nich však velkou nevýhodou nemožnost opravit chybnou techniku cvičení a nezohlednění individuálních potřeb klienta.

A kde mě, jako FitCoache můžete najít? Především v Brně – Komárově, kde provádím miniskupinové lekce Pilates a zdravého cvičení odstraňující především bolesti zad a jiné bolesti spojené s pohybovým aparátem, dále zde provádím masáže. Po domluvě je na klientovo přání možný také trénink u něho doma. V případě zájmu o setkání se mnou sledujte rozvrh nebo facebookové stránky: www.facebook.com/fitcoachkristyna.

 

  „Kdo chce, hledá způsoby – kdo nechce, hledá důvody.“

Sdělte svůj názor